Aalscholver

Nederlandse naam
Aalscholver
Wetenschappelijke naam
Phalacrocorax carbo
Profiel
Broedvogel, Niet-broedvogel
EU Code
A017
Richtlijn
Vogelrichtlijn, artikel 4.2