Actieve hoogvenen

Nederlandse naam
Actief hoogveen
Profiel
Habitattype
EU Code
H7110*