Zeeprik

Nederlandse naam
Zeeprik
Wetenschappelijke naam
Petromyzon marinus
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1095
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlage II

Aangewezen in onderstaande gebieden:

Fryslân

Gelderland

Limburg

Noord-Brabant

Zeeland

Zuid-Holland