Purperreiger

Nederlandse naam
Purperreiger
Wetenschappelijke naam
Ardea purpurea
Profiel
Broedvogel
EU Code
A029
Richtlijn
Vogelrichtlijn, bijlage I

Aangewezen in onderstaande gebieden:

Flevoland

Fryslân

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zuid-Holland