Kwartelkoning

Nederlandse naam
Kwartelkoning
Wetenschappelijke naam
Crex crex
Profiel
Broedvogel
EU Code
A122
Richtlijn
Vogelrichtlijn, bijlage I