Grote baaien

Nederlandse naam
Grote, ondiepe kreken en baaien
Profiel
Habitattype
EU Code
H1160