Grote stern

Nederlandse naam
Grote stern
Wetenschappelijke naam
Sterna sandvicensis
Profiel
Broedvogel, Niet-broedvogel
EU Code
A191
Richtlijn
Vogelrichtlijn, bijlage I