Habitatrichtlijnsoorten

Hieronder vindt u de actuele profielen van de habitatrichtlijnsoorten. Prioritaire soorten zijn aangeduid met een sterretje (*). De profielen zijn opgesteld ten behoeve van het vaststellen van de Natura 2000 doelen op landelijk niveau. In de profielen zijn de soorten nader beschreven. Verder bevatten de profielen informatie over de landelijke verspreiding, kwaliteitskenmerken en de landelijke staat van instandhouding. Eerdere versies van de profielen zijn te vinden onder het tabblad Archief.

Het profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is.

Terug naar boven