Ontwerpbesluit Bruine Bank ter inzage t/m 4 mei 2021

De minister van LNV wil het gebied Bruine Bank op de Noordzee aanwijzen als Natura 2000-gebied. Van 24 maart tot en met 4 mei 2021 lag het ontwerpbesluit ter inzage. Tijdens deze periode kon u het ontwerpbesluit inzien en een zienswijze indienen.

Informatie over het gebied: Bruine Bank