Aanwijzingbesluit Bruine Bank

De Minister heeft het gebied Bruine Bank op de Noordzee aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor de dwergmeeuw (Larus minutus). Verder is het gebied aangewezen voor enkele geregeld voorkomende trekvogels waarvoor het gebied van betekenis is als foerageergebied in hun trekzones: jan-van-gent (Morus bassanus), grote jager (Stercorarius skua), grote mantelmeeuw (Larus marinus), zeekoet (Uria aalge) en de alk (Alca torda).
Het ontwerp-besluit heeft ter inzage gelegen van 24 maart 2021 tot en met 4 mei 2021. Tijdens deze periode was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Het daaruit volgende definitieve besluit heeft ter inzage gelegen van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022. Tijdens deze periode was er de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechtbank.

Informatie over het gebied: Bruine Bank