Aanwijzing

Hier vindt u rapporten en beleidsdocumenten die relevant zijn voor de aanwijzing en doelstellingen van de Natura 2000-gebieden. Nederlandse beleidsdocumenten vindt u verdeeld over de stadia van het proces (eerste aanwijzing Vogelrichtlijngebieden, aanmelding Habitatrichtlijngebieden en aanwijzing Natura 2000-gebieden). Daarnaast zijn documenten over Nederlandse doelen voor natuur opgenomen. De Europese natuurrichtlijnen kunt u vinden onder Europa, samen met een aantal andere relevante Europese documenten over Natura 2000. Wetenschappelijke rapporten ter onderbouwing van aanmelding, aanwijzing, en doelstellingen, bijvoorbeeld over het voorkomen van soorten, vindt u bij Rapporten.

Een wijzigingsbesluit kan wijzigingen van meerdere gebieden tegelijk bevatten. U vindt de relevante delen van deze besluiten bij de betreffende gebieden. De complete besluiten, voor alle betreffende gebieden bij elkaar, vindt u hier:

Hier vindt u producten van het ministerie van LNV (en voorgangers) waarin de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden (periode 2006-heden) staat toegelicht (zie ook aanwijzing).

Hier vindt u producten van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) waarin de eerste aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden (periode 1980-2000) staat toegelicht.

Hier vindt u producten van het ministerie van LNV (en voorgangers) over doelen voor Natura 2000 en natuur in het algemeen.

Hier vindt u een aantal wetenschappelijke rapporten die gebruikt zijn ter onderbouwing van de aanmelding en aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. Deze lijst is niet uitputtend.

Terug naar boven