Kalkgraslanden

Nederlandse naam
Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) (* gebieden waar opmerkelijke orchideeƫn groeien)
Profiel
Habitattype
EU Code
H6210